Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je součástí prostoru, který nás obklopuje a přímo ovlivňuje náš každodenní život. Osvětlení je také významnou položkou v rozpočtu měst a proto je důležité klást důraz na správný výběr svítidel a celkovou optimlizaci provozu veřejného osvětlení.

Naším cílem je pomoc se správným výběrem a instalací svítidel.

  • Nabízíme zhotovení interaktivního pasportu veřejného osvětlení
  • Nabízíme výběr a dodání odpovídajících svítidel

Galerie